Social Media Onderzoek Nederland 2012

8 minuten

Onlangs heb ik onderzoek gedaan naar het social media gebruik in Nederland. Vanwege een embargo kan niet alles worden gepubliceerd, maar een deel van de resultaten wil ik jullie niet onthouden.

Om te beginnen enkele feiten over de steekproef. Exact 200 respondenten hebben de hele survey ingevuld. Met een foutenmarge van 6,9% en een betrouwbaarheidsniveau van 95% kan het onderzoek dus worden gezien als representatief.

Van de 200 respondenten is 63,5% vrouw en 36,5% man. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 32, de meest voorkomende leeftijd is 26. De jongste persoon die de survey heeft ingevuld is 17 jaar, de oudste 81.

Social media profielen

Van de 200 respondenten heeft 93% een Facebook profiel, 60,5% een Twitter profiel en 48,5% een YouTube profiel. Daarna volgt Google+ met 36%, Hyves met 34%, Instagram en Foursquare beide met 20,5% en als laatste Pinterest met 18,5%. Voor 70,5% van de respondenten is Facebook het meest gebruikte profiel, gevolgd door Twitter (21,5%), YouTube (4%) en Google+ (1%). 

Als we kijken naar het aantal social media profielen valt het op dat de meerderheid (21%) slechts één profiel heeft. Het scheelt echter niet veel met het percentage dat drie profielen heeft (18,5%). Daarna volgt 16% met twee profielen, 14% met vier profielen en 13% met vijf profielen. 15,5% van de respondenten heeft zes of meer profielen en 2% heeft geen enkel social media profiel, zoals te zien is in onderstaand grafiek.

Hoeveel tijd besteed men dagelijks aan social media?

30,1% van de respondenten spendeert in Nederland dagelijks 1-2 uur aan social media, op de voet gevolgd door 29,5% van de respondenten die dagelijks tussen de 31-60 minuten spendeert. 22,8% brengt slechts 0-30 minuten per dag door op social media, 10.9% tussen de 2-3 uur en maar 6,7% van de respondenten gaf toe toch echt meer dan 3 uur per dag aan social media te besteden.

Welk apparaat wordt het meest gebruikt om in te loggen op social media?

Zijn we al zo ver dat de smartphone het meest gebruikte apparaat is om in te loggen op social media? Volgens deze statistieken nog niet. Meer dan de helft van de respondenten (50,8%) gebruikt in Nederland meestal een PC of laptop om in te loggen, gevolgd door 45,6% die de voorkeur geeft aan zijn of haar smartphone. De tablet is ook langzaam in opkomst, 3,6% gebruikt dit apparaat inmiddels het meest om in te loggen op de verschillende sociale media. Dit zijn belangrijke cijfers, want het feit dat ongeveer de helft een mobiel apparaat gebruikt laat ook zien dat het als bedrijf belangrijk is om een goede mobiele website te hebben, mits je natuurlijk wilt dat men na het bezoeken van bijvoorbeeld je Facebook pagina ook naar je website gaat. 

Social media gebruik in het buitenland

Als we kijken naar de hoeveelheid tijd die Nederlanders spenderen aan social media als ze in het buitenland zijn dan zien we dat een ruime meerderheid (65,6%) slechts 0-30 minuten per dag hieraan besteed. 8,2% spendeert 31-60 minuten aan social media en 3,1% tussen de 1-2 uur. Slechts 1,5% van de respondenten antwoordde gemiddeld 2-3 uur per dag aan social media te besteden terwijl ze in het buitenland zijn. 1% meldde dat zij meer dan 3 uur per dag hieraan besteden. Ruim één vijfde (20,5%) van de respondenten gebruikt helemaal geen social media als ze in het buitenland zijn.

Het apparaat dat het meest wordt gebruikt om in het buitenland in te loggen op social media is net als in Nederland de PC of de laptop (43,1%). Wel valt het op dat er toch ook veel mensen zijn die inloggen via hun smartphone (31,8%). Daarnaast zijn er ook veel mensen die hun tablet meenemen en deze gebruiken om in te loggen op social media (6,2%). Of ze hier WiFi of 3G voor gebruiken is niet bekend. 

Social Technographics Ladder Nederland

Tijdens het onderzoek is ook gekeken naar de verschillende participatieniveaus op social media, gebruikmakend van de Social Technographics Ladder van Forrester. Hierbij moet er rekening worden gehouden met het feit dat social media gebruikers op meerdere niveaus kunnen participeren en dat de verschillende niveaus dus kunnen overlappen.

Van de 200 respondenten van de survey behoort 28,3% tot de creators, 55,8% tot de conversationalists, 19,9% tot de critics, 19,7% tot de collectors, 98% tot de joiners, 57,4% tot de spectators en slechts 2% tot de inactives. Alle gegevens zijn verwerkt in onderstaande Social Technographics Ladder.

Social media en bedrijven

En dan zijn we bij het volgende punt beland: het volgen van bedrijven op social media. 78,9% van de respondenten volgt één of meerdere bedrijven op social media. De belangrijkste redenen om een bedrijf te volgen op social media zijn als volgt:

 • Vanwege de berichten/links die ze plaatsen                              78,4%
 • Op de hoogte blijven van alle nieuwtjes omtrent het bedrijf        73,7%
 • Om algemene informatie over die sector te krijgen                     57,4%
 • Voor mijn werk                                                                       56,7%
 • Vanwege de foto’s/video’s die ze plaatsen                                49,2%
 • Om aanbiedingen te ontvangen                                                48,2%
 • Om vragen te stellen of reviews & klachten in te dienen                 28%
 • Om prijzen te winnen                                                              27,3%
 • Om onderdeel van een community te zijn                                  14,3%

Kijkend naar de ’Twelve characteristics of a social media voice’ (Chris Koch) is gevraagd hoe belangrijk de respondent deze karakteristieken vindt voor een bedrijf dat actief is op social media. Hieronder vind je het percentage respondenten dat een bepaald karakteristiek ‘belangrijk’ ofwel ‘zeer belangrijk’ vindt:

 • Authenticiteit                                       89,4%
 • Snelheid/Up-to-date zijn                     85,1%
 • Relevantie                                           80,3%
 • Originaliteit                                          80,2%
 • Behulpzaamheid                                  79,8%
 • Inspiratie                                             74,7%
 • Grammatica/correct taalgebruik            78,9%
 • Empathie                                             76,4%
 • Generositeit                                         42,8%
 • Informaliteit                                         56%
 • Doorzettingsvermogen                          57,5%
 • Behulpzaamheid                                  71,2%

3 redenen waarom bedrijven aan de slag moeten gaan met social media

Veel bedrijven weten niet goed waarom ze nou daadwerkelijk aan de slag moeten gaan met social media. Er zijn uiteraard tal van redenen te noemen, maar hieronder zal ik er slechts drie kort benoemen. Misschien dat onderstaande cijfers de doorslag kunnen geven?

Meer vertrouwen

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat 30,1% van de respondenten meer vertrouwen krijgt in een bedrijf door ze te volgen op social media. 55,9% antwoordde ‘soms’ en slechts 14% antwoordde ‘nee’ op de vraag of zij meer vertrouwen krijgen in een bedrijf door ze te volgen op social media.  

Hogere klanttevredenheid

Er is ook gekeken of social media invloed heeft op de klanttevredenheid. 36,9% van de respondenten antwoordde ‘ja’ op de vraag of de klanttevredenheid wordt verhoogd door een bedrijf te volgen en in contact te zijn op social media. 43,3% antwoordde ‘soms’ en 19,9% beantwoordde deze vraag met ‘nee’. 

Meer sales

Last but most certainly not least is de respondenten gevraagd of ze eerder geneigd zijn om een product te kopen bij een bedrijf dat ze volgen op social media in plaats van bij een bedrijf dat ze niet volgen. Hierop antwoordde 24,5% van de respondenten ‘ja’, 49,7% ‘misschien’ en de overige 25,9% zei ‘nee’. Dit betekent dat bijna driekwart (74,1%) van de respondenten misschien of zeker is geneigd om eerder een product bij je aan te schaffen als ze je volgen op social media. 

Tot zover een deel van de resultaten van dit onderzoek. Een uitgebreider en meer gedetailleerd onderzoek staat op de planning, dus stay tuned!

Ben je benieuwd wat social media voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan nu contact met ons op of vraag een gratis social media scan aan!

 

Lees meer over