Siebe Bouhuijzen

"Ik stel vaak de vraag: Dénk je dat, of wéét je dat? Online marketing kunnen we alleen sturen op basis van feiten, niet op basis van een onderbuikgevoel."

Siebe Bouhuijzen

Marktonderzoeker

Siebe Bouhuijzen