• Volledig geautomatiseerde, persoonlijke nurturing

  • 39% groei in studenten via online

  • 158% stijging in doorklikratio vanuit e-mail

Hoogstpersoonlijk onderwijs

“Als ik de loterij zou winnen, zou ik de helft investeren in onderwijs.” Het zijn de woorden van Stan Notenboom, directeur van particuliere onderwijsinstelling Business School Notenboom. De school is niet gebonden aan overheidsgelden en de daaraan verbonden verplichtingen. Daardoor kunnen ze snel inspringen op veranderingen in de maatschappij, het werkveld en in technologische vooruitgang. Precies zoals Stan Notenboom het graag ziet: altijd op zoek naar de volgende stap. En zo denken wij er ook over.

Uitdagend vaarwater voor Business School Notenboom. Want de mindset van een ouder is anders dan die van een kind. Ouders zoeken meer naar waarde, voor een kind is ervaring belangrijker. Ondertussen wil je, als particuliere opleider, op een slimme en snelle manier communiceren. Maar wel hoogstpersoonlijk, want dat is wat leerlingen verdienen en waar Notenboom voor staat.

Gepersonaliseerde content

Online kanalen spelen in de zoektocht naar de juiste school en opleiding een steeds belangrijkere rol. Notenboom is in omgeving Eindhoven en Hilversum – waar de scholen gevestigd zijn – een gevestigde naam. Ouders willen statistieken zien, leerlingen de beleving.

De online content die je voor beide beslissers in dit proces biedt, kun je automatiseren en tóch hoogstpersoonlijk maken. Want niemand mag zich een nummertje voelen. Daarom is de volledige online nurturing van zowel ouder als kind volledig gepersonaliseerd. Niet alleen in bijvoorbeeld naam en locatie, maar ook in boodschap, tone of voice, enzovoorts. E-mails werden niet vanuit een online marketing bureau gestuurd, maar vanuit een voor jou professional die je begeleidt door het volledige keuzeproces.

Van studiegids naar persoonlijk adviesgesprek

Het beslissingsproces in het geval van een opleiding duurt lang. Het is lastig. Nadat je bekend bent geworden met Notenboom en op de website hebt rondgesnuffeld, download je de studiegids (Think-fase). Even rustig bladeren.

Bij het aanvraagformulier moet je één belangrijke keuze opgeven: of je een ouder of een student bent. De nurturing (het “warm” maken van de lezer, door middel van relevante content via e-mails) die daarna volgt, is daar namelijk op afgestemd:

  • Ouders worden op een professionelere en volwassen toon aangesproken. Notenboom is bijvoorbeeld al jaren lang verkozen tot topopleider in Nederland. Veel ex-leerlingen zijn succesvol in verschillende Hotel&Event gerelateerde branches. 
  • Studenten daarentegen ontvangen – op een minder formele manier – content die meer over de inhoud van de opleiding zelf gaat. Wat ga je nu eigenlijk doen, tijdens die opleiding? Wat houdt een buitenlandstage in? Hoe ziet een gemiddelde schooldag eruit?

Alle e-mails zijn persoonlijk voor jou geschreven. Dat wil óók zeggen dat hetgeen wat je zeer waarschijnlijk op dat momen wilt lezen, je precies op dat moment ontvangt. Het is maar net aan welke informatie je al toe bent. Het systeem bepaalt overigens automatisch, aan de hand van verzamelde gebruikersdata via bijvoorbeeld de website en marketing automation, of je klaar bent voor de volgende stap. Van studiegids, naar persoonlijk adviesgesprek.

Minder conversies, maar méér uiteindelijke inschrijvingen

We zien geen toename in het absolute aantal conversies, maar het uiteindelijke aantal online inschrijvingen voor de opleiding zélf is met 39% toegenomen.

Hoe komt dat? Allereerst omdat de conversies die wél zijn gerealiseerd, gemiddeld van veel betere kwaliteit zijn. Dat hebben we te danken aan bijvoorbeeld de slimme biedstrategieën binnen Google Ads, maar ook door de tijdsinvestering van pesoonlijke adviseurs namens Notenboom beter te verdelen. Daardoor zijn de kosten per conversie aantrekkelijk laag gebleven.

Dan volgt het langdurige beslissingsproces van zowel de student als de ouder. De slimme toepassing van e-mail marketing middels marketing automation, én het hoogstpersoonlijk maken van alle communicatie in zowel tone of voice als boodschap, heeft zijn werk gedaan: het nurturing programma is aanzienlijk verbeterd. Dat zien we bijvoorbeeld in de open ratio’s (7,1% toegenomen) en vooral ook de doorklikratio’s (158% toegenomen!)

Het aantal uiteindelijke inschrijvingen via het online kanaal is daardoor uiteindellijk met 39% toegenomen. Méér studenten aan Business School Notenboom dankzij online, tegen minder kosten.

  • Volledig geautomatiseerde, persoonlijke nurturing

  • 39% groei in studenten via online

  • 158% stijging in doorklikratio vanuit e-mail

Dit wil ik ook!