Specialisaties in deze case
  • 615.000 vertoningen via Display ad's

  • 100.000 YouTube views

  • 113.000 vertoningen via Social Media

Meer websitebezoeken door gerichte branding

Als specialist op het gebied van afdichting en verlijmen, heeft tremco illbruck een sterk onderscheidend aanbod en biedt handige online tools om de websitebezoeker goed te kunnen helpen. De doelgroep van illbruck betreft zowel de consument als de zakelijke eindgebruiker. Tremco illbruck heeft ons ingeschakeld om met het gehele assortiment van het productmerk illbruck zo goed mogelijk in beeld te komen bij de brede doelgroep.

Met de inzet van een nationale brandingcampagne wil tremco illbruck de doelgroep bereiken. Tremco illbruck wil tonen waar het bedrijf voor staat, welk assortiment het biedt en wat de meerwaarde van het assortiment is. De campagne is gericht op België, waar het online gedrag van de consument over het algemeen iets terughoudender is dan in Nederland.

Strategische brandingcampagne

Na intensief overleg met tremco illbruck over de doelgroep en op welke wijze we deze het beste konden bereiken, hebben we ervoor gekozen om deze via diverse kanalen te benaderen. Via Display advertising hebben we websites getarget waar de doelgroep zich bevindt. Ook hebben we heel specifiek de grootste bouwbeurs van België kunnen targeten met banners, zowel voor mobiele apps als voor desktop. Naast Display campagnes hebben we YouTube advertenties, AdWords tekstadvertenties en Social Media campagnes opgezet. Door deze mix is illbruck goed in beeld gekomen bij de doelgroep.  

Sluitende branding boodschap 

Door de inzet van verschillende kanalen hebben we heel gericht de doelgroep kunnen vinden. De doelgroep is gesegmenteerd op basis van functies, interesses, affiniteit en profielen. Ook wanneer de doelgroep via Google zocht op relevante zoektermen, zoals het merk illbruck, producten of specifieke oplossingen, zijn we met AdWords tekstadvertenties in beeld gekomen. Daarnaast hebben we mensen na een websitebezoek via remarketing nogmaals benaderd om de boodschap bij de doelgroep te versterken. Zo hebben we de doelgroep in de See-fase én Think-fase kunnen benaderen en een sluitende branding boodschap gerealiseerd.

Behaalde resultaten

Binnen een paar maanden hebben we in de See-fase via Display advertising ruim 615.000 vertoningen, ruim 100.00 YouTube views en ruim 113.000 vertoningen door social media campagnes behaald. Daarnaast is het productmerk illbruck in de Think-fase via AdWords tekstadvertenties ruim 71.000 keer vertoond. Hierdoor zijn de websitebezoeken van illbruck in een paar maanden gestegen met 260%.

  • 615.000 vertoningen via Display ad's

  • 100.000 YouTube views

  • 113.000 vertoningen via Social Media

Dit wil ik ook!