Aanpassingen Cookiewet

leestijd 3 minuten
18 oktober 2019

Er is al veel over geschreven: de wijziging van artikel 11.7a Telecommunicatiewet, beter bekend als de Cookiewet. De cookiewet heeft het afgelopen jaar het nodige stof doen opwaaien, zowel voor de consument als voor online professionals. In de nieuwe cookiewetgeving is het noodzakelijk om de consument toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. En je hebt dit vast gemerkt. Ieder keer wanneer je een pagina bezoekt krijg je een pop-up venster met een verzoek tot toestemming.

In de nabije toekomst komt hier mogelijk verandering in. Na veel kritiek heeft Minister Kamp een wetsvoorstel gepresenteerd voor een wijziging in de cookiewet. Als dit wetsvoorstel van kracht wordt is het mogelijk om analytics-cookies te gebruiken zonder dat de internetgebruiker hiervan op de hoogte moet worden gesteld.

Waarom deze aanpassingen?

De regering is, net als vele andere organisaties in Nederland, van mening dat de cookiewet haar doel voorbij is geschoten. De pop-ups belemmeren de gebruiker in het gebruik van het internet. Op dit moment vragen websites namelijk ook om toestemming voor het gebruik van cookies die geen raakvlak hebben met privacy. Een voorbeeld hiervan is de analytische cookie waarmee gebruikersstatistieken worden verzameld. Omdat deze cookies geen inbreuk plegen op je privacy is het overbodig om hier toestemming voor te vragen. Dit leidt tot irritatie bij de gebruiker. Maar ook bij de onderneming omdat het lastig is om op basis van data beslissingen te maken en gebruikers beter te kunnen bedienen.

Bescherming privacy

Gelukkig is er sprake van een nieuwe wetswijziging. Deze wetswijziging voegt cookies toe aan de huidige lijst van “functionele cookies”. Wanneer de cookies belangrijke gevolgen hebben op persoonlijk vlak blijven de bepalingen uit de originele cookiewetgeving van kracht.

Daarnaast gaat de minister, in het wetsvoorstel, ook in op het begrip “impliciete toestemming”. Dit houdt in dat het negeren van het geven van wel of geen toestemming wordt gezien als akkoord gaan met de voorgestelde cookies. Dit onder het motto van zwijgen is toestemmen. In de originele wetgeving is hier nog geen sprake van.

Wanneer wordt het wetsvoorstel van kracht?

Tot 1 juli heeft iedereen de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel staat gepresenteerd op internetconsultatie.nl. Daarnaast moet de minister ook de Raad van State en het College bescherming van persoonsgegevens om advies vragen. Na dit traject heeft de minister de mogelijkheid om het wetsvoorstel aan te passen. Daarna wordt het voorstel ingediend bij de Tweede Kamer. De verwachting is dat het totale traject binnen enkele maanden doorlopen is.

Wij vinden het vooralsnog een goede ontwikkeling en blijven jullie hierover informeren.

Lees meer over