Marktonderzoek

Denk je dat of weet je dat… Veel van onze ideeën over marketing, concepten en producten zijn aannames gestoeld op onderbuikgevoel. Om dat onderbuikgevoel te bevestigen óf juist te ontkrachten, is marktonderzoek heel erg zinvol.

Door marktonderzoek te doen, kan je heel veel te weten komen. Het geeft antwoord op vragen omtrent:

  • De markt, zoals: “Wie zijn mijn concurrenten?”
  • De doelgroep, zoals: “Wat zijn de behoeften van onze doelgroep?”
  • Het product, zoals: “Hoe wordt ons product gebruikt?”

Marktonderzoek is heel waardevol om inzicht te krijgen in hoe je klanten denken, wat hun voorkeuren zijn, waar ze behoefte aan hebben en hoe je ze kunt bereiken. Het is daarom belangrijk om goed onderzoek te doen als je een grote campagne gaat draaien, een nieuw label wilt starten of als je een nieuw product op de markt wil zetten. Hiermee kun je je inspanningen nog beter afstemmen op de doelgroep.

Hoe gaan we te werk?

We doen marktonderzoek op drie verschillende manieren. Deze hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen en ze kunnen elkaar daardoor versterken.

  • Interviews: Door interviews af te nemen achterhalen we onderliggende doelen en motivaties. Ze focussen zich vooral op het hoe en waarom.
  • Online vragenlijsten: Door online vragenlijsten te verspreiden kunnen we vragen stellen aan een groter aantal mensen. Omdat de resultaten te generaliseren zijn, gelden bevindingen voor de hele doelgroep.
  • Deskresearch: Door middel van een groot aantal online marketing tools kunnen we relatief snel informatie over de doelgroep en de markt in kaart brengen.

Daarnaast hebben we een aantal standaard onderzoeken die vraagstukken beantwoorden waar veel bedrijven mee zitten. Dit is vaak een combinatie van bovenstaande methoden. Bij specifieke vragen die je wilt verwerken in het marktonderzoek dan denken we uiteraard graag mee.

Verschillende vormen van marktonderzoek

Marktonderzoek kun je uitvoeren op verschillende manieren zoals hierboven beschreven: interviews, online vragenlijsten en deskresearch. Maar daarnaast zijn er ook verschillende vormen binnen marktonderzoek. Tww vormen waar wij veel mee aan de slag gaan zijn:

Aan de slag met marktonderzoek?

Siebe helpt je graag! Samen met jou gaat hij op zoek naar het onderzoek dat passend is in jouw situatie.