Google Analytics User Conference 2012

leestijd 6 minuten
18 oktober 2019

Dit doen we met informatie uit eerste hand, op 21 maart waren we namelijk present bij de Google Analytics User Conference (GAUC 2012). Lees verder voor een aantal spectaculaire nieuwtjes.

Herintroductie PDF export en e-mailfunctie
Je hebt het wellicht al opgemerkt, de interface heeft een opfrisbeurt gekregen. Dat maakt Google Analytics eenvoudiger in gebruik, maar heb je ook al gezien dat je nu alle mogelijke rapporten en zelfs dashboards kunt exporteren naar PDF in de nieuwe versie van Google Analytics? Die PDF’s kun je bovendien automatisch per e-mail laten versturen, handig voor klanten, collega’s of jezelf. Op 13 maart j.l. zagen we deze beide functies onverwachts verschijnen. Al werd er veel naar gevraagd, de oude versie van Google Analytics had namelijk al een PDF exportfunctie. Zelfs wij schakelden daarom nog wel eens over naar de oude interface, gelukkig is dat nu verleden tijd.

De ROI van Social Media niet langer een vraagteken
Op 20 maart werd een nog veel ingrijpendere functie aangekondigd op het Google Analytics blog. Google voegt de komende weken Social Reporting toe, waarmee we eindelijk de toegevoegde waarde van social media in kaart kunnen brengen. Deze integratie van social media binnen Google Analytics en nog 3 nieuwe functionaliteiten behandelen we hierna.

Vier Google Analytics updates

Paul Muret – hoofd engineering van Google Analytics en aanverwante producten zoals Google Website Optimizer – presenteerde tijdens GAUC 2012 op 21 maart 2012 de volgende vier updates :

1.    Social reporting
2.    Attribution modeling
3.    Flow visualization
4.    Realtime reporting

1. Social reporting / social media integratie

Google realiseert de komende weken een verregaande integratie van social media binnen Analytics. Om behalve onsite ook offsite data te kunnen verzamelen heeft Google de Social Data Hub gelanceerd, waar sociale netwerken op kunnen aansluiten. De bekendste partners tot dusver zijn Blogger, Delicious, Digg, Disqus, Google+, Reddit en WordPress. Grote afwezigen zijn Facebook en Twitter, al maken die wel deel uit van de groep van meer dan 400 sociale netwerken die als zodanig worden geclassificeerd. Voor ieder van die netwerken kun je straks zien in hoeverre ze van invloed zijn op je (doel)conversies.

De set met rapporten binnen “Social” omvat op dit moment enkel betrokkenheid, acties en pagina’s. Daar komen straks de volgende rapporten bij:
•    Overzicht
•    Bronnen
•    Pagina’s
•    Conversies
•    Sociale plugins
•    Sociale bezoekersstroom

Hieronder zie je een voorbeeld van de nieuwe overzichtspagina. Daarin vallen twee zaken op. Enerzijds de symbolen naast een aantal sociale netwerken, die geven aan dat de data afkomstig is van Social Data Hub partners.

Anderzijds zie je de “Social Value” oftewel de omzet  waarbij social media een rol heeft gespeeld. Die kun je bovendien nader bekijken in het rapport “Conversies”. Waar social media tot dusver alleen conversies kreeg toegewezen als dit het laatste kanaal (touchpoint) voor de aankoop was, kunnen we nu ook zien in hoeveel gevallen het bijgedragen heeft aan een conversie. Met andere woorden, in welke gevallen social media eerder in het aankoopproces een rol heeft gespeeld. De “assisted conversions” waren al beschikbaar voor andere verkeersbronnen zoals AdWords en organisch verkeer. Omdat Google Analytics normaal gesproken conversies toewijst aan de laatste verkeersbron, werd social media veelal ondergewaarderd. Dat zie je ook terug in de uitvergrote afbeelding hieronder.

2. Attribution modeling / conversie attributie

Een zeker zo gewenste functionaliteit die Google gaat toevoegen is conversie attributie. Dit betreft de wijze waarop conversies (bijv. een verkoop, download of aanvraag) worden toegekend aan een specifieke verkeersbron. Standaard kijkt Google Analytics hiervoor naar de laatste interactie. Bezoek je bijvoorbeeld een webshop eerst  via hun Facebook pagina en daarna via een Google AdWords advertentie, dan zal Google alle credits toekennen aan Google AdWords. Of dat terecht is kun je je afvragen, in veel gevallen zullen eerdere interacties wel degelijk bijdragen aan het succes. In welke mate is voor ieder bedrijf en ieder product anders, Google geeft je binnenkort in elk geval de mogelijkheid om zelf een verdeelsleutel op te geven.

Hiertoe gaat Google Analytics de volgende opties beschikbaar stellen, in eerste instantie helaas alleen aan Premium gebruikers:
•    Last Interaction (volledige toewijziging aan de laatste verkeersbron)
•    First Click (volledige toewijziging aan de eerste verkeersbron)
•    Linear (iedere verkeersbron krijgt dezelfde waardering)
•    Time Decay (de meest recente verkeersbronnen tellen zwaarder)
•    U Curve (zowel de eerste als recente verkeersbronnen)
•    Engagement-based (waardering op basis van de verblijfsduur op je website)
•    Custom (naar eigen inzicht)

3. Flow Visualization / Bezoekersstromen

Om te bestuderen hoe conversies tot stand komen is het bestuderen van de bezoekersflow ideal. Dit stroomschema geeft visueel weer hoe bezoekers door je website heen navigeren. Je hebt daarbij de keuze uit verschillende dimensies, zoals landen maar binnenkort ook sociale netwerken (zie afbeelding). Over een aantal dagen kun je hier ook events (gebeurtenissen) terugvinden. Daarnaast voegt Google de welbekende vergelijkingsfunctie toe voor deze bezoekersstromen, zodat je bijvoorbeeld eenvoudig data kunt vergelijken van twee opeenvolgende maanden.

4. Realtime Reporting / realtime rapporten

Realtime webstatistieken zijn al enige tijd beschikbaar vanuit de Home tab in Google Analytics. Je ziet daar een live weergave van het aantal bezoekers op je website en de pagina’s die zij bezoeken. Naast de recent toegevoegde drilldown functie, voegt Google de komende weken nog een aantal extra mogelijkheden toe. Zo kun je realtime reporting straks gebruiken in combinatie met profielfilters, kun je binnenkort ook conversies zien en zelf extra real time widgets toevoegen aan je dashboard.
Wanneer is het nu handig om realtime rapporten te bekijken? Je kunt dit reactief of proactief doen. Stel je voor dat je net een grootschalige bannercampage hebt gelanceerd, dan kun je het effect hiervan nauwkeurig volgen.

Tot slot

Er zijn nog veel meer veranderingen op komst. Zo is Google druk bezig met een revolutionaire aanpassing van Google Analytics, waarbij ze data niet langer enkel op sessie-niveau (met behulp van cookies) , maar ook op bezoekersniveau kunnen gaan presenteren. Dat levert tal van voordelen op, zeker in complexere omgevingen. Volg ons op Twitter of Facebook en blijf op de hoogte van deze en andere nieuwe ontwikkelingen binnen online marketing.

Lees meer over