Nieuwe wet consumentenrechten van kracht

leestijd 4 minuten
7 juli 2023

Sinds vrijdag 13 juni is er een nieuwe wet consumentenrechten van kracht. Deze bestaat uit vier belangrijke wijzigingen, waarbij er twee van toepassing zijn op webwinkels. Voldoet jouw webwinkel al aan de nieuwe eisen?

De nieuwe wet moet consumenten extra beschermen wanneer er sprake is van ‘kopen op afstand’. Het gaat dus niet enkel om online aankopen, maar ook wanneer telefonisch een overeenkomst is gesloten.

Informeren

De webwinkel is verplicht de consument te informeren. Hierbij gaat het niet alleen om het product wat de consument wilt aanschaffen, maar ook informatie over het bedrijf en de koopovereenkomst. De informatie moet snel en gemakkelijk vindbaar zijn en moet worden meegestuurd op papier bij het te leveren product.

Uitgebreide informatieplicht

De informatie die de webwinkel moet overhandigen valt onder de uitgebreide informatieplicht. De consument weet zo op voorhand precies waar hij aan toe is. Onder de uitgebreide informatieplicht vallen de volgende gegevens:

  • De belangrijkste kenmerken van het product;
  • Identiteit van de webwinkel: handelsnaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • De totale prijs van het product inclusief alle belastingen. Indien er sprake is van een veiling, en de prijs dus niet van tevoren bekend is, moet duidelijk zijn hoe de prijs wordt opgebouwd;
  • Verzendkosten en eventuele andere kosten. Mochten deze niet van tevoren berekend kunnen worden, dan moet duidelijk zijn dat deze nog verschuldigd kunnen zijn;
  • De wijze van betaling, levering, uitvoering en termijn waarbinnen de webwinkel de producten moet leveren;
  • Een herinnering dat het geleverde product moet voldoen aan de overeenkomst en de vermelde kenmerken;
  • De mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschilbeslechting procedures.

Bestelknop met betaalverplichting

Bij een koopovereenkomst hoort een betaalverplichting. Hoewel dit logisch is, moet de consument wel op de hoogte worden gebracht wanneer hij de overeenkomst, en dus een betaalverplichting, aangaat. Dit moet in (de buurt) van een button worden verwerkt. Aan het einde van het bestelproces moet hier in plaats van “Bestellen” of “Betalen” bijvoorbeeld staan: “Bestellen met betaalverplichting”. 

Voorbeelden van buttons (aan het einde van een bestelproces) die voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Herroepingsrecht

Dat een consument bedenktijd heeft bij ‘kopen op afstand’ was bekend. Deze regels zijn echter fors veranderd in het belang van de consument.

Bedenktijd naar 14 dagen

De bedenktijd (of zichttermijn) was eerst 7 dagen. Met de nieuwe wet is dat verlengd naar 14 dagen. Binnen deze tijd kan de klant aangeven dat hij de overeenkomst wilt ontbinden en het product terug wilt sturen. Vervolgens krijgt hij 14 dagen de tijd om het product terug te sturen. Is de bedenktijd van ten minste 14 dagen niet duidelijk vermeld, dan heeft de klant 12 maanden bedenktijd.

Terugbetalen webwinkel

Nadat de klant heeft aangegeven dat hij de overeenkomst wilt ontbinden krijgt de webwinkel 14 dagen de tijd om het geld terug te storten. Zolang de klant geen verzendbewijs heeft geleverd of de webwinkel het product niet heeft ontvangen mag de webwinkel wachten met terugbetalen.

Bedenktijd is geen probeertijd

De klant mag de bedenktijd gebruiken om te besluiten of hij het product wilt houden. Dit wil niet zeggen dat de klant het product zomaar mag gebruiken als hij nog niks besloten heeft. Het proberen van het product beperkt zich tot wat in een fysieke winkel zou mogen. Krijgt de webwinkel een gebruikt product terug, dan is hier sprake van waardevermindering en hoeft de klant niet het hele bedrag terug te krijgen.

Kosten retourzending

De kosten voor het terugsturen van een product mogen worden doorberekend aan de klant. Dit geldt alleen als de klant hier van tevoren van op de hoogte is gebracht, anders zijn de kosten voor de webwinkel.

De wet is al van kracht, dus als niet alles duidelijk staat vermeld bestaat de kans dat je handelt in strijd met de wet. Controleer dus of je aan de nieuwe eisen voldoet. Zo niet, dan raden we aan om de benodigde aanpassingen zo spoedig mogelijk door te voeren.

Lees meer over