Schrijf winnende content met structuur en discipline

leestijd 7 minuten
18 oktober 2019

Lees je wel eens 10x dezelfde alinea? Het verhaal dringt maar niet door. Verschrikkelijk is dat.

Een logische verhaallijn maakt content begrijpelijk. De lezer vliegt er doorheen. Het verloopt zo eenvoudig als de grote passen van Usain Bolt. Simpel, snel en stijlvol.

De weg naar succes is even belangrijk als de finale sprint. Een goed resultaat is mede bepaald in de voorbereiding. Structuur speelt een onmiskenbare rol in de aanpak en wijze waarop jij je verhaal vertelt.

Ga je voor goud?

Voordat je begint met schrijven moet je een doel hebben. Wat heb je te vertellen? Wie is de lezer? Wat is het punt dat je wilt maken? En, wat wil je daarmee bereiken?

Schrijf voor de lezer en je hebt de eerste stap gezet. Goed schrijven is gebaseerd op het creëren van empathie. De lezer verplaatst zich in jouw verhaal en gaat op in de boodschap.

Het succes van content wordt bepaalt door de lezer. Deze formule helpt bij het schrijven van kwalitatieve content, bedacht door Ann Handley van MarketingProfs en schrijver van Everybody Writes.

Nuttig x inspiratie x empathie = kwalitatieve content

Nuttig:
Heeft je artikel een boodschap en relevantie?

Inspiratie:
Geeft het artikel nieuwe inzichten, creativiteit of het gevoel dat je in beweging moet komen?

Empathie:
Is de lezer in staat om zichzelf te verplaatsen in de boodschap? Het juiste woordgebruik is extreem belangrijk. Wat zeg je en hoe zeg je het?

Uiteindelijk bepalen de toeschouwers je succes. Verdiep jezelf in de lezer en je wint een gouden plak.

De weg naar succes

Usain heeft jaren getraind om zijn 3e olympische titel te winnen. Iedereen die frequent en hard genoeg traint verbetert met de seconde. Discipline en structuur. Dat bepaalt je succes.

Vaker schrijven helpt om sneller en beter te schrijven. Maak gebruik van een gestructureerde werkwijze. Een stappenplan geeft houvast. Ann Handley heeft zo’n stappenplan. Het is geschikt voor allerlei content. Blogs, ebooks, whitepapers enzovoorts.

 1. Doel: Wat wil jezelf bereiken? Welk punt wil je maken?
 2. Reframe: Wat levert het op voor de lezer?
 3. Zoek onderbouwing met data en voorbeelden
 4. Format: wat is de beste vorm (blog, infographic etc)?
 5. Schrijf voor één lezer
 6. Schrijf je verhaal in grove lijnen
 7. Neem even afstand en rust
 8. Verbeter je verhaal
 9. Schrijf een titel
 10. Laat een ander redigeren
 11. Verbeter de leesbaarheid
 12. Publiceer

Start met een goede voorbereiding.

Organiseren en structureren

Succesvol schrijven is gebaseerd op logica en structuur. Bepaal per artikel en alinea een doel. Houd het simpel en concreet. Met één boodschap per zin.

Online lezers scannen. Bullet points en lijstjes geven rust en overzicht.

Richt jezelf tot één doelgroep en één concreet onderwerp. Dat maakt het voor de lezer direct begrijpelijk. Grote onderwerpen aansnijden is lastig.

Zit je vol met ideeën dan moet je structureren. Het is soms verstandig om je verhaal op te splitsen. In meerdere hoofdstukken of artikelen.

Hulpmiddelen

Het begint meestal bij het bedenken van een onderwerp. Daarna ontaard dat in een wirwar aan sub-onderwerpen. Er is veel teveel te vertellen.

Met behulp van draw.io maken we een mindmap. Dit is een gratis tool waarmee we je subonderwerpen structureren en een plekje geven. Of we breken het op en maken een nieuw artikel.

Voor de inspiratie kijken we naar wat er graag wordt gelezen. En voor de structuur idem. Hoe zijn succesvolle blogs opgebouwd? We kijken ook naar websites zoals Udemy. Workshops en cursussen hebben een lesstructuur en daardoor een logische opbouw.

Voor het structureren van onze ideeën en artikelen gebruiken we het project management systeem Trello. We maken een kalender om de verschillende onderwerpen te bepalen. Een voorbeeldje: https://trello.com/b/frjZ2UgG/blogging-editorial-calendar-template.

Een paar weken geleden ben ik zelf gestart met Scrivener. Tot nu bevalt dat wel. Scrivener is een tekstverwerker en lijkt op Word. Het verschil is dat je aan meerdere artikelen tegelijk werkt en heel simpel onderdelen versleept. Scrivener pretendeert: “Create order from chaos”.

Een format helpt om je verhaal van structuur te voorzien. Een aantal leuke ideeën:

 • Schrijf een case
 • Ontkracht een stelling
 • Maak een quiz
 • How-to artikel, of how not to
 • Interview een expert
 • Vergelijk
 • Publiceer een onderzoek

De eerste seconden

Content bestaat altijd uit een intro, de kern en een afsluiting.

De eerste stappen bepalen of je een goede sprint loopt. Een krachtige intro zorgt ervoor dat bezoekers de moeite nemen om verder te lezen. Hoe je start is bepalend voor het succes van de content die je schrijft.

Besteed daarom voldoende aandacht aan de titel en de introductie!

Er zijn verschillende schrijftechnieken om content te structureren. Deze helpen om de lezer te overtuigen en zijn ook toepasbaar op je intro.

Schrijftechnieken

Het is als schrijver prettig om een vaste structuur te gebruiken. En de lezer wilt een indruk krijgen waar het naar toe gaat. Een heldere verhaallijn geeft duidelijkheid en overtuigt.

Het marketingmodel AIDA is te gebruiken als schrijftechniek. Houd de juiste volgorde aan en je krijgt een tekst waarbij de lezer direct de voordelen voelt.

 • A (attention) Schrijven als een medaillewinnaar?
 • I (interest) Gebruik topsport technieken.
 • D (desire) Realiseer meer lezers.
 • A (action) Gebruik deze schrijftips!

Naast het AIDA-model zijn er nog meer schrijftechnieken. Gericht op het overtuigen van de lezer.

Zo heb je het model BAB (Before-After-Bridge) en APP (Agree-Promise-Preview).

Storytelling

Je boodschap verwerken in een verhaal maakt het levendig. Begrijpelijk en voelbaar.

Het gebruik van storytelling is succesvol. Het gaat er niet om welk verhaal je vertelt. HOE je het vertelt, dat bepaalt het succes.

De meeste verhalen hebben een herkenbare structuur. Het begint bij de introductie van de hoofdpersoon. Hij of zij worstelt met een probleem. Het probleem wordt groter, uiteindelijk volgt het hoogtepunt, het probleem neemt af en tot slot volgt de ontknoping.

Met storytelling maak je een verhaal duidelijk met soms ook een emotionele verhaallijn. Je creëert begrip en empathie bij de lezer.

Een sterk verhaal laat zien wat er gebeurt. Bij een marketingverhaal laat het zien wat het voor de lezer oplevert.

Met emotie zuig je de lezer in het verhaal. Verhalen hebben een sterk effect op ons brein en gedrag. Wanneer het verhaal aanspreekt dan komen er zelfs stofjes vrij zoals oxytocine, dopamine en serotonine.

Verhalen verpakken

Een complex of saai onderwerp maak je levendig met storytelling. Naast storytelling zijn er nog meer mogelijkheden om je verhaal te verpakken. Het verhaal is zo makkelijker te begrijpen.

 • Creëer identificatie voor de lezer
 • Gebruik van humor
 • Speel in op actualiteiten
 • Bevestig vooroordelen
 • Speel met anekdotes
 • Maak een vergelijking (of metafoor) 
 • Geef voorbeelden
 • Vertel over voor en na (de before-after-bridge techniek)

Analogieën

Het is niet altijd mogelijk om een voorbeeld te geven. Vooral wanneer je schrijft over complexe materie. Of wanneer je nog geen onderbouwing hebt met feiten of cijfers. Zoals bij een testimonial of case.

Maak in dat geval gebruik van een herkenbare analogie. Een analogie vergelijkt een onherkenbare situatie (structuren van content) met een herkenbare situatie (de eenvoud waarmee Bolt een medaille wint). Het doel is om begrip te krijgen voor een onherkenbare situatie.

Gebruik je een analogie, stel jezelf dan de vraag: is de lezer ook in staat om zich in jouw analogie te verplaatsen?

De afsluiting

Krachtige content heeft een duidelijk einde. Meestal met een opsomming van de boodschap, een statement of citaat. Dus ga je aan de slag met het organiseren van je contentwerkzaamheden:

 • Schrijf frequent
 • Structuur je werkwijze
 • Gebruik schrijftechnieken
 • Verpak je verhaal

Structuur in je schrijfkunsten bepaalt de kans op winst!