Digital Growth Grader

Alle organisaties willen groeien. Daar hebben ze meer omzet voor nodig. En marketing inspanningen moeten helpen bij het verhogen van die omzet. Zo simpel is het toch?

Helaas niet. Groei is van veel meer factoren afhankelijk dan alleen het juist inzetten van marketing.

Hoe volwassen is een organisatie?

Zodoende hebben we een groeimodel ontwikkeld: de Digital Growth Grader. Daarop beoordeel je een bedrijf op vijf disciplines:

  1. Klant: in hoeverre weet je wie de klant, en dus de doelgroep is? En weet je die doelgroep ook te bereiken?
  2. Organisatie: werken medewerkers en afdelingen goed samen? Zijn individuen en teams flexibel? Hoe zit het met de technische skills?
  3. Strategie: zijn de visie, missie en organisatiedoelstellingen duidelijk? Hoe dragen online efforts bij aan het behalen van die doelstellingenen?
  4. Techniek: in hoeverre is technologie geadopteerd? Zijn tools en capaciteit schaalbaar en flexibel inzetbaar? Hoeveel automatiseer je al?
  5. Marketing: meet je alle relevante data? Sluiten je middelen aan op de bedrijfsdoelstellingen? En wat is de kwaliteit van de content?

Geleidelijke groei

Binnen iedere discipline heb je vervolgens 5 niveau’s: ad hoc, beschreven, routine, meetbaar en innovatief. Je antwoorden op de bijbehorende vragen bepalen in welk niveau je organisatie valt. Op die manier kom je te weten waar je staat binnen iedere discipline en zie je ook waar je achterblijft.

Enkele voorbeelden:

  1. Ad hoc: er is geen inzicht in de wensen van de klant. Er is een product of dienst, maar echte plannen of ideeën zijn er nog niet.
  2. Beschreven: doelgroepkenmerken zijn bekend, er is een missie en een visie en bepaalde acties en plannen worden geregistreerd.
  3. Routine: er zijn vaste werkprocessen ontstaan die gestructureerd worden uitgevoerd.
  4. Datagedreven: data afkomstig van alle disciplines wordt doorgemeten en gebruikt om organisatorische keuzes op te maken. 
  5. Innovatief: je bent voorloper in de markt.

Vul de Digital Growth Grader in