AlleeWonen

Specialisaties in deze case
  • Meer inzicht in online bezoekersgedrag

  • Digitale scorecard met succesfactoren

  • Bijsturen op KPI's

Online strategie traject Allee Wonen

AlleeWonen is een wooncorporatie actief in West-Brabant, voornamelijk in het stedelijk gebied van Breda en Roosendaal. Ze huisvest ongeveer 17.500 huishoudens en bezit ruim 19.000 verhuurbare eenheden.

AlleeWonen wil graag dat digitale communicatie een belangrijkere rol krijgt in de communicatie met haar klant. Op eigen initiatief werden al uiteenlopende cijfers bijgehouden, maar dit was een erg tijdrovende klus. Bovendien was de rapportage structuur te verbeteren.

Strategisch traject

AlleeWonen wilde een goede en overzichtelijke rapportage maken van hun website en portal, een zogenaamde digitale barometer. Omdat wij al verschillende Facebook-, Search en Displaycampagnes voor AlleeWonen uitvoeren en ruime ervaring hebben met het maken van rapportages vanuit Google Analytics, kwam AlleeWonen met deze vrijblijvende vraag al snel bij ons uit.

Voor AlleeWonen zetten we al diverse campagnes in om de naamsbekendheid van bouwprojecten te vergroten. Nu zijn we ook gevraagd voor een nieuw project, namelijk de ontwikkeling van een online strategie. Dit doen we vanuit de missie, visie en doelstellingen van AlleeWonen.

Tim van IJsendoorn

Partner & Innovation Manager

Van online strategie naar scorecard

We zijn gestart met een Online Strategy traject. Samen met AlleeWonen hebben we geïnventariseerd wat binnen het bedrijf de missie, visie en doelstellingen zijn. Deze hebben we vertaald naar een online missie en online doelstellingen. Vervolgens hebben we in kaart gebracht welke succesfactoren bepalend zijn voor realisatie daarvan.

Om de online doelstellingen en online missie meetbaar te maken hebben we KPI’s vastgesteld en met behulp van Google Tag Manager de belangrijkste doelen van de website meetbaar gemaakt in Google Analytics. Op deze manier registreert AlleeWonen nu onder andere alle ingevulde formulieren, klikken op e-mailadressen en telefoonnummers, downloads en bezoeken aan de portal Mijn AlleeWonen. Aan de hand van deze gegevens hebben we een ‘0-meting’ gedaan en samen bepaald waar AlleeWonen naartoe wil werken. De belangrijkste KPI’s hebben we verwerkt in een online scorecard waardoor we alles in één duidelijk overzicht kunnen presenteren. Door middel van het ‘stoplicht-principe’ kunnen we vervolgens direct zien waar bijsturing nodig is en waar zaken de goede kant op gaan.

Klaar voor de toekomst

Toen het fundament eenmaal klaar was, hebben we AlleeWonen getraind in het rapporteren en interpreteren van de cijfers. Ze vertalen nu zelf relevante cijfers in concrete acties. Ook de rest van de organisatie is doelgerichter gaan werken, omdat er nu meer informatie beschikbaar is om gefundeerd keuzes te maken.

Resultaten

Dankzij ons advies kan AlleeWonen de online resultaten inzichtelijk maken. Ze weten nu hoe ze de resultaten moeten rapporteren, op een manier dat de gehele organisatie hier profijt van heeft. Er is meer inzicht in het bezoekersgedrag op zowel de website als de portal. De resultaten zijn terug te vinden in een digitale scorecard waarin de belangrijkste KPI’s zijn verwerkt. Hierdoor kan er gemakkelijk bijgestuurd worden om zo tot het gewenste resultaat te komen.

  • Meer inzicht in online bezoekersgedrag

  • Digitale scorecard met succesfactoren

  • Bijsturen op KPI's

Dit wil ik ook!