John Beerens: meer personalisatie zorgt voor een Facebook CTR van +169%

Specialisaties in deze case
  • Open Rate e-mail: 44,3%

  • Facebook CTR: 169%

  • Stijging in CTR van 58%

Personalisatie is één van de meest opvallende trends in 2021. Om dit effectief te doen, moet je weten hoe je doelgroep denkt, (online) beweegt en aangesproken wil worden. Je moet weten hoe je data strategisch inzet en gebruikt om je kanalen te optimaliseren. Alleen zo behaal je een fantastisch resultaat. Consument blij, klant blij, wij blij. 

Delivering Beauty. Dat is de propositie van JohnBeerens.com. Met meer dan 18 jaar online ervaring en bekend van tv-programma’s als ‘Hollands next Topmodel’, ‘Steenrijk & straatarm’ en ‘Drag Race Holland’, mag John Beerens zich met recht één van Nederlands bekendste kappers noemen. 

JohnBeerens.com heeft een veeleisende doelgroep. Om aan al hun verwachtingen te blijven voldoen, is innoveren ontzettend belangrijk. Personalisatie is daarin onmisbaar. Als consument raak je gedurende de dag overspoeld met advertenties en andere reclameprikkels. Je wilt het liefst alleen nog maar zien wat voor jou relevant is.

De uitdaging

In personalisatie zit ook meteen de uitdaging. Om goed te personaliseren, moet je weten hoe je doelgroep denkt, online beweegt en aangesproken wil worden. Je moet weten hoe en welke data je moet verzamelen en hoe je dit als output inzet. Daarnaast willen we ook het te weergeven assortiment goed aan laten sluiten op de wensen van de gebruikers. Op deze manier kun je zowel de website ervaring verbeteren alsook de effectiviteit van de advertentiekanalen verhogen.

Oftewel: “Kunnen we op basis van websitegedrag (data signalen) de drijfveren van onze doelgroep achterhalen en deze gebruiken om de website ervaring en effectiviteit van de advertentiekanalen te verhogen?”

De route naar resultaat

Door websitegedrag te classificeren aan de hand van data, hebben we de bezoekers ingedeeld in vier categorieën.  Deze categorieën hebben we vervolgens omgevormd tot doelgroeplijsten en doorgevoerd in diverse advertentiekanalen. 

Om te achterhalen wat de doelgroep motiveert, hebben we gebruikgemaakt van de motivatietheorie van de grondlegger van de analytische psychologie: Carl Gustav Jung. Jung beweert dat elke persoon een leidende gedachte heeft waarop hij/zij beslissingen maakt. Deze “leidmotieven” zijn onder te verdelen in vier categorieën: erkenning, winst, zekerheid & gemak.

Met behulp van Google Tag Manager (GTM) hebben we de signalen meetbaar gemaakt en opgeslagen in de SessionStorage van de browser. Tegelijkertijd stuurden we een aangepaste dimensie mee naar Google Analytics (GA). Hierdoor zijn in totaal 326 combinaties van leidmotieven geregistreerd. Het nummer komt overeen met de vier verschillende website signalementen. De letters zijn de beginletters van elk leidmotief (Zekerheid, Winst, Gemak, Erkenning). 

Om de data zuiver te houden in Google Ads (gAds) is deze nieuwe leidmotief verdeling ook doorvertaald naar nieuwe advertentiegroepen per leidmotief. De reeds bekende leidmotief doelgroepen zijn uitgesloten in de reguliere advertentiegroepen.

Uitkomsten

Door op een slimme manier websitegedrag uit te lezen, door te vertalen in data en in te zetten in campagnes, hebben we een fantastisch resultaat behaald: 

  • Stijging in CTR% van 58%
  • Stijging in Open Rate e-mail met 44,3% 
  • Stijging Facebook CTR met 169%.
  • Stijging On-page add-to-carts +4,12%

Met een stijging in conversiepercentage (+42%), e-mail open rate (+44%), CTR verhoging op Facebook (+169%) én een betere doorstroom van de instappagina naar de productpagina zie je dat massacommunicatie niet meer van deze tijd is. Zorg dat je weet wie je voor je hebt en pas je communicatie daar op aan.

  • Open Rate e-mail: 44,3%

  • Facebook CTR: 169%

  • Stijging in CTR van 58%

Dit wil ik ook!