Multi Ratio

  • Offline strategie vertaald naar online

  • Online omzetgroei van 98%

  • 40% goedkopere clicks in Google Ads

Nuchtere, Achterhoekse mentaliteit. Doen wat ze beloven. Persoonlijke aandacht, en meedenken met de klant. Maar vooral ambitieus, ook als het om online doelstellingen gaat. Dat is Multi Ratio, al jaren expert in kantoor- en magazijninrichting.

De mensen van Multi Ratio zijn, terecht, trots op wat ze iedere dag doen. Maar vooral ook hóe ze dat doen. Dagelijks verwelkomen ze klanten in de showroom in Doetinchem (2.500 vierkante meter groot!), maar ondertussen wordt online aanwezigheid óók steeds belangrijker. Hoe vertaal je de offline identiteit naar online, en hoe meet je succes?

Offline doelstellingen doorvertalen naar online

Multi Ratio is al jaren online actief. Nouja, actief; jarenlang bestond de website uit niets meer dan een catalogus en werd er vooral veel geld uitgegeven aan ads. Sinds de samenwerking met Fingerspitz zijn de online ambities in kaart gebracht, meetbaar gemaakt en ten slotte natuurlijk uitgevoerd. Kortom: er is een échte strategie. En die strategie werkt.

Wat is daarvoor nodig geweest? Samen met Multi Ratio zijn de visie en missie, de doelgroepen en bedrijfsdoelstellingen bepaald. Vervolgens zijn deze doorvertaald naar KPI’s voor online. Die KPI’s zijn opgesteld op jaarbasis en real-time meetbaar gemaakt in een dynamisch dashboard.

Deze KPI’s hadden betrekking op de online marketing activiteiten waarvan de verantwoordelijkheid bij ons lag (denk aan Google Ads, offertewaarde vanuit online, call tracking en sinds kort ook branded en organisch zoekverkeer), maar het is ook belangrijk dat deze aansluiting hebben bij het totaalplaatje: de bedrijfsdoelstellingen in het algemeen.

Het onoverkomelijke doel voor 2019 was: het aandeel van online laten groeien ten opzichte van 2018, en structureel de targets halen. En dat is gelukt.

Call tracking

Niet iedereen vindt het prettig om online een offerteaanvraag in te vullen. Bovendien wordt het grootste gedeelte van de daadwerkelijke deals offline gemaakt.

Om ook de waarde van telefonische conversies meetbaar te maken, is call tracking ingezet. Met call tracking meet je het aantal telefoontjes naar je bedrijf, vanuit welk kanaal deze telefoontjes afkomstig zijn, en wat de waarde van deze telefoontjes is. We weten nu dat Google Ads en Google Mijn Bedrijf belangrijke kanalen zijn voor telefonische conversies.

Online omzetgroei van 98%

KPI’s meetbaar maken is één. We willen ook vooral betere resultaten boeken. Met meer kennis over de doelgroepen en continue optimalisaties aan de campagne is na verloop van tijd een daling van 40% in CPC’s voor Google Ads gerealiseerd. Dit, in combinatie met onder meer call tracking en het beter uittekenen van een online strategie heeft geresulteerd in een online omzetgroei van 98% in 2019.

What’s next?

De maandelijkse target voor offertewaardes uit Google Ads én de totale waarde uit online worden bijna structureel iedere maand flink overschreden. Dat willen we voor 2020 (en daarna) natuurlijk vol blijven houden. Ook zijn we gestart met een plan voor organic en branded search, waarvan de eerste resultaten al zichtbaar zijn.

  • Offline strategie vertaald naar online

  • Online omzetgroei van 98%

  • 40% goedkopere clicks in Google Ads

Dit wil ik ook!