VRBZO: het verzamelen van data met behulp van een gebruiksvriendelijk dashboard

Specialisaties in deze case
  • Inzicht in productafname

  • Gemakkelijk te beheren voor de klant

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) maakt de samenleving veiliger. Hun doel is om mensen zich bewust te maken van risico’s in de omgeving. VRBZO wil iedereen laten inzien dat incidenten en rampen in veel gevallen voorkomen kunnen worden. Om dat te bereiken bereidt VRBZO zich altijd voor op de toekomst. VRBZO heeft als doel dat veiligheid top of mind blijft en iedereen altijd antwoord krijgt op de vraag: ‘Wat kan IK doen voor mijn eigen veiligheid en die van mijn omgeving?’

Aansluitend op die adviserende rol, is VRBZO bij Fingerspitz uitgekomen. VRBZO had de uitdrukkelijke wens om bezoekers van de website inzicht te geven in de productafname qua voorlichting en advies. Door inzicht te bieden in welke gemeenten bepaalde producten hadden afgenomen ten behoeve van informatie over veiligheid, wil men andere gemeenten aanmoedigen om dit ook te doen. 

Hoe visualiseren we de data die nu wordt bijgehouden in een Excel bestand, naar een gebruiksvriendelijk dashboard wat ingezien kan worden op de website, waarbij het voor VRBZO mogelijk moet blijven om de nieuwe data zelf aan te vullen?

Inzicht bieden aan bezoekers op de website met een gebruiksvriendelijk dashboard, daar was VRBZO naar op zoek en hebben we kunnen opleveren.

Mike Walter

Account Strateeg

Oplossing

Een Data Studio dashboard wat inzicht geeft in de resultaten wat in te sluiten is op de website die gevoed wordt door Google Sheets. Fingerspitz heeft deze Google Sheet in dezelfde wijze uitgewerkt zoals VRBZO hun interne sheet bestond in Excel. Dit om het voor VRBZO zo makkelijk mogelijk te maken om de data te vullen.

Het traject

  • Door middel van een strategische sessie zijn de eisen en wensen geïnventariseerd en de visualisatie van het dashboard bepaald.
  • Opzet richting VRBZO voor Data Studio dashboard; eerste feedback ronde. 
  • Start uitwerking met tussentijdse controlemomenten om de alignment tussen wensen en uitvoering scherp te houden.
  • Oplevering dashboard en implementatie op de webpagina van VRBZO.nl

  • Inzicht in productafname

  • Gemakkelijk te beheren voor de klant

Dit wil ik ook!