Succesvol aan de slag met je online strategie!

leestijd 6 minuten
7 juli 2023

Met behulp van alle onderdelen uit het eerste– en tweede artikel beschik je nu over het strategisch fundament, de online strategie, de customer journey, het online landschap en de basisarchitectuur. Hiermee zijn alle ingrediënten aanwezig om een strategisch onderbouwd wireframe te ontwikkelen.

Wireframes maken

Een wireframe is een schematische weergave van de nieuwe website. Deze bouwtekening geeft aan welke verschillende elementen op de website aanwezig moeten zijn. Het prettige van wireframes is dat je focust op de inhoud. Hiermee geef je dus aan wat het scherm doet en niet hoe het grafisch eruitziet. Elementen zoals de indeling, navigatie en content worden in één oogopslag helder. Zeker als je met meerdere betrokkenen wilt communiceren, waaronder webbouwers of projectmanagers, is dit een handig hulpstuk.

Het maakt niet uit of er een kleine of grote website gemaakt wordt. Het is altijd verstandig om een wireframe te maken. Op deze manier breng je immers duidelijk in kaart wat de website moet kunnen, of het idee goed is uitgewerkt en of de website bezoeker begrijpt hoe de website in elkaar steekt. Je kunt eenvoudig een wireframe maken met een zwarte stift en ruitjespapier. Als je niet zo heel goed bent in tekenen, kunnen tools zoals Mockingbird of Lucidchart de helpende hand bieden.

Het definitieve ontwerp

Het wireframe geldt als waardevolle basis voor het uiteindelijke design. In de volgende fase, van ontwerp naar realisatie, kun je de website bezoeker betrekken door middel van een usability onderzoek. Begrijpt de gebruiker het ontwerp? En is de nieuwe website gebruiksvriendelijk? Door middel van een eyetracking onderzoek kun je dit soort zaken testen en vervolgens direct optimaliseren. 

Website live? Meten = weten!

Zodra de nieuwe website live gaat, is het zaak om het effect te gaan meten. Maar voordat het zover is wil je eerst weten wát je moet meten en bijbehorende targets bepalen. Je vertaalt dus als eerst het strategisch fundament naar kritieke prestatie indicatoren (ook wel bekend als key performance indicators) en targets die vervolgens kunnen leiden tot realisaties en verbeteracties.

De internet scorecard

Via de internet scorecard verwerk je het strategisch fundament en de online activiteiten van je organisatie in een scorecard. Via dit instrument kun je continu prestaties van online kanalen monitoren op basis van concrete targets. Deze targets helpen je de juiste richting op te blijven bewegen. Om een internet scorecard samen te stellen, moeten onderstaande stappen doorlopen worden. Je bekijkt deze stappen voor alle vier de perspectieven: financieel, klant, website en organisatie.

 • Definieer KPI’s
  Door middel van je reeds eerder genoemde succesfactoren, die afgeleid zijn van je doelstellingen, maak je de vertaalslag naar meetbare specifieke KPI’s.
 • Meetmethode bepalen
  Bepaal per KPI  hoe je deze wilt meten. De omzet per campagne/bron kan bijvoorbeeld worden gemeten door webanalytics en de financiële administratie.
 • Targets definiëren
  Het formuleren van acceptabele targets is niet gemakkelijk. Te hoge targets werken demotiverend als ze onhaalbaar blijken, en bij te lage targets blijft onnodig business liggen. Kijk bij het bepalen van targets naar resultaten uit het verleden, pak benchmarks erbij en formuleer strevend richting je bedrijfsdoelstellingen.
 • Frequentie afstemmen
  Maak je targets tijdgebonden. Meet je KPI’s bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal.

In het eerder genoemde voorbeeld van een e-commerce website zou dit er op financieel vlak als volgt uit kunnen zien:

Nu helder is wat gemeten moet worden om je hoofddoelstellingen te behalen, is het zaak om rollen te verdelen. Met andere woorden: wie doet wat en wie is verantwoordelijk voor ieder target? Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat de financiële administratie maandelijks moet rapporteren. Het moet wel duidelijk zijn naar wie en op welke manier. Daarbij is een nauwe samenwerking met de betreffende (online) marketeer of e-commerce manager noodzakelijk, die onder andere aan de knoppen draaien om de vastgestelde targets te behalen.

KPI dashboard

Zodra je voor alle vier de perspectieven alle KPI’s geformuleerd hebt met bijbehorende targets, meetmethoden en frequenties, kun je een dashboard inrichten. Via een goed ingericht dashboard kun je informatie verkrijgen van verschillende databronnen: website analytics, blogs, social media en nog veel meer. Met bijvoorbeeld Geckoboard kun je de verschillende KPI’s weergeven in mooie widgets, zodat je realtime inzicht krijgt in bijvoorbeeld transacties afgezet tegen je targets. Je kunt verschillende dashboards maken, bijvoorbeeld één per doelgroep of per marketingkanaal.

 

 

 

 

Implementatie in de organisatie

Alles staat nu klaar voor livegang van je nieuwe website. Je droom is uitgekomen: een nieuwe meetbare website die gebaseerd is op je kersverse online strategie die helemaal future proof is. Dan zie je ineens beren op de weg. Want hoe ga je alles in gang zetten binnen het bedrijf? Het is belangrijk dat de hele organisatie erachter staat en zich toewijdt aan het nieuwe plan van aanpak. Mogelijk kan dit tot een reorganisatie leiden met nieuwe functies of bestaande functies zullen er anders uitzien. Het implementeren van de nieuwe strategie met internet scorecard heeft dus nogal wat gevolgen voor je organisatie.

Voordat je de nieuwe strategie en internet scorecard gaat implementeren is het van belang dat je medewerkers in dit proces betrekt. Zoals reeds aangegeven in het eerste artikel is het in de beginfase goed om met verschillende medewerkers een discussie aan te gaan over de huidige strategie. Maar blijf ze tijdens deze transformatie continu betrekken. Hierdoor blijven je collega’s gemotiveerd en zal de acceptatie groter zijn. Vertaal ook bij bepaalde keuzes wat de verandering voor hen betekent. Het spreekt voor zich dat grote veranderingen als deze niet van de een op andere dag zijn doorgevoerd. Calculeer daarom ook voldoende tijd (en budget) in om verbeterslagen door te voeren en met tegenslagen om te gaan.

Monitoring, realisatie en optimalisatie

Inmiddels is de nieuwe website opgeleverd, staat de online strategie als een huis en volgt de fase van monitoring, realisatie en optimalisatie. Doordat je vastgesteld hebt hoe vaak je specifieke KPI’s meet, krijg je in een vaste frequentie rapportages. Resultaten van deze rapportages leiden tot concrete actiepunten.

Een voorbeeld: als blijkt dat er een toename is in het bouncepercentage op je website, dan kun je besluiten om de 10 meest bezochte pagina’s met een hoog bouncepercentage te bekijken en vervolgens te optimaliseren. Dit kan door middel van een A/B-test of als het erg belangrijke pagina’s zijn, met behulp van een eye tracking onderzoek.

Tot slot

Veel succes met de doorvertaling van jouw online strategie naar concrete online activiteiten! Wil je graag hulp bij het realiseren van een nieuwe internet strategie? Wij hebben ervaring in uiteenlopende strategietrajecten, waardoor je niet alleen een gave website hebt, maar een site die daadwerkelijk bijdraagt aan je bedrijfsstrategie. Je bent van harte welkom om eens langs te komen voor een kopje koffie!

Lees meer over